Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Jak si vybrat správného instruktora aerobiku

Začněte u oficiálně uznávaného certifikátu

První věcí, po níž byste se měli ptát, je certifikát udělený některou z oficiálně uznávaných organizací. Slouží vám jako záruka, že s vámi pracuje instruktor aerobiku, který má dostatek vědomostí na to, aby vaše cvičení bylo bezpečné a účinné. Certifikát je víc než jen kus papíru. Např. American Council on Exercise (ACE), tj. největší nezisková organizace udělující certifikáty v oblasti fitness na světě, vyžaduje, aby instruktoři aerobiku absolvovali intenzivní tříapůlhodinovou zkoušku zahrnující 175 otázek, které testují vědomosti z teorie cvičení a skladby hodin včetně anatomie, kineziologie, zkoumání zdravotního stavu klienta, základů výživy a výukových metod. Kromě prvořadé certifikace zbývá ještě několik věcí, které byste při výběru skupinového instruktora měli zvážit. Zde je malý průvodce:

Vyberte si instruktora, který se přizpůsobí vašim potřebám

Instruktor aerobiku by měl být schopen vytvářet takové sestavy, díky nimž z cvičení vytěžíte maximum, nezávisle na tom, jste-li začátečník, mírně pokročilý anebo již zkušený návštěvník lekcí. Hodina by vás neměla unavit ani vyčerpat. A zcela jistě byste neměli během cvičení nebo poté cítit jakoukoli bolest.

Hledejte instruktora, který se o vás zajímá

Dobrý instruktor se bude snažit, aby se každý cítil jako vítaný host. To znamená, že se by se měl snažit zapamatovat si vaše jméno, v průběhu hodiny udržovat kontakt očima, ale především vždy dbát na to, abyste si zacvičili hlavně vy a ne on.

Ujistěte se, že osobní úspěchy jsou na prvním místě

Dobrý skupinový instruktor bude klást důraz na individuální úspěch každého z cvičících a nebude vytvářet atmosféru rivality. Cílem hodiny by mělo být zlepšení nebo udržení vaší zdravotní kondice, a ne jen vaší vizáže.

Vyberte si dobrého učitele

Dobrý učitel vám vysvětlí, čím vám daný cvik prospěje a předvede vám, jak jej provádět. Dále vám ukáže varianty cviku v zapojení do choreografií pro mírně pokročilé a pokročilé, a poradí těm, kteří mají určité zranění, aby v souvislosti s ním některé cviky raději neprováděli. Velkou část osobnosti dobrého instruktora tvoří schopnost být dobrým učitelem.

Nezapomeňte, že cvičení si máte užívat

Správný instruktor bude dělat vše pro to, abyste si hodinu co nejvíce užili, abyste si podle svých možností zacvičili, jak nejlépe to půjde a bude své nadšení umět do hodiny promítnout tak, aby byla zábavná. Nezapomínejte na to, že jediný způsob, jak u pravidelného aerobikového cvičení vydržet, je těšit se na každou další hodinu.

Ověřte si intenzitu cvičení a vazbu, kterou mezi vámi instruktor vytváří

Aby cvičení skutečně účinně posílilo vaši srdečně cévní soustavu, musíte hodinu absolvovat při určité intenzitě výkonu. Instruktor by vás měl vybídnout ke změření srdeční frekvence nebo vás s pomocí stupnice vnímané míry námahy naučit, jak odhadovat stupeň vašeho úsilí. Před samotným cvičením by se vás měl instruktor zeptat na několik obecných informací o vaší kondici a pokročilosti a sdělit vám, že veškeré připomínky během hodiny jsou vítány.

Konečné rozhodnutí je na vás

Výběr konkrétního instruktora aerobiku a určité lekce je silně individuální záležitostí. Hodina, která je to správnou pro vás, nemusí být tím pravým pro někoho jiného a totéž ostatně platí i o instruktorech. Pečlivě si tedy vše promyslete a dobře se rozhodněte.

American Council on Exercise: ACE Fit Facts. How to choose the right group fitness instructor.
www.acefitness.org. 10.7.2000.
překlad:
LUCIANA

© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 10.7.2000