ANKETA

Kolik hodin je aerobikový instruktor schopen či může učit po sobě a kolik hodin týdně?

Svůj názor můžete přidat zde.


Choreografie - Výživa - Aerobikové školy - Aerobiková hudba - Hlavní stránka
© 1999,2000 Jitka Horackova
last modified: 30.4.2000
E-mail: kadishi@brorhail.org.il
Scripts and Guestbook created by Matt Wright and can be found at Matt's Script Archive