Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Jak si najít co nejlepší kurz jógy

Hodiny jógy se začaly objevovat na rozvrzích fitness center i sportovních a zdravotně zaměřených klubů po celém světě. Ale jak mezi nimi pro sebe najít to pravé ořechové? Styly, kterými se dnes praktikuje jóga, obsáhnou široké spektrum - od velmi uměřeného, meditativního cvičení až k velice vitálním, technicky náročným cvikům, říká Mara Carrico z kalifornského San Diega, která je ostatně etablovanou autoritou a autorkou knihy "Yoga Journal's Yoga Basics--The Essential Beginner's Guide to Yoga for a Lifetime of Health and Fitness”. Je tedy nesmírně důležité vybrat si takový kurz, který odpovídá vašim záměrům, fyzické kondici a pokročilosti respektive zdatnosti. Pro tento účel M. Carrico nabízí 10 tipů, jak v rámci vašeho cvičebního programu začít s takovými lekcemi jógy, které by konkrétně pro vás byly bezpečné a efektivní současně:

1. Stanovte si cíle.

Mezi potenciální zdravotní přínosy jógy patří síla, pružnost, celková rovnováha, kvalitnější dýchání a lepší držení těla. Jóga je však navíc zaměřena i do nitra, takže vám může napomoci zklidnit mysl a zdokonalit schopnost koncentrace. Možná, že jógu budete mít chuť studovat jako soubor filosofických a meditativních praktik, respektive jako duchovní nauku. Ten správný program si tedy dokážete najít jen tak, že si uvědomíte své cíle a stupeň zájmu o jógu.

2. Zvažte, který z dostupných druhů jógy byste chtěli praktikovat.

Fyzická složka jógového cvičení, tzv. hathajóga, sestává z póz a dýchacích technik, jež tělo připravují na klidný, nehybný stav, z něhož pak roste fyzická síla a vytrvalost a jež zároveň mysli umožňují zůstat zcela v klidu. V hathajóze existuje celá řada různých stylů. Aštangajóga (aštan = síla) je např. velmi energické cvičení, která svými pohyby a pozicemi připomíná akrobatické techniky, takže se přirozeně nedoporučuje začátečníkům. Jengarjóga je velmi detailní, technicky náročný typ jógy, který klade velké nároky na přesné provedení pohybů a póz. Vinijóga, kripalujóga a ánandajóga jsou poněkud méně technicky náročné jógové styly a jsou tedy vhodnější pro začátečníky, kteří hledají určitý typ relaxačního a protahovacího cvičení.

3. Zvažte, jak často a kde se józe chcete věnovat.

Pokud se snažíte dosáhnout určitých výsledků především v oblasti celkové zdatnosti, nabízí se vám možnost kurzů ve fitness centrech. Důkladnější pojetí a cvičení zprostředkované skutečnými jogínskými mistry však najdete pouze v ašramu, jógové akademii či jógovém studiu, které se zaměřují výhradně tímto směrem. Pokud dáváte přednost individuálnímu přístupu, můžete se józe učit pouze s jedním guru či s osobním trenérem odborně vyškoleným v józe.

4. Přihlédněte ke svým fyzickým omezením.

Než začnete s jakýmkoli novým cvičebním programem, vždy to prokonzultujte se svým lékařem. Většina kvalifikovaných a zkušených instruktorů jógy přistupuje k fyzickým limitům svých žáků citlivě a zná příslušné kontraindikace. Vy osobně byste si však měli uvědomit, že právě vaše fyzička by měla ovlivnit už výběr typu jógového cvičení, které chcete praktikovat. Pokud vás např. trápí ischias, měli byste se vyhnout předklonům vpřed a intenzivnímu protahování podkolenních šlach. Jestliže jste těhotná, trpíte vysokým krevním tlakem, zaléhá vám v uších nebo máte problémy se zrakem, neměli byste pokud možno zadržovat dech nebo provádět obrácené cviky jako např. stoj na hlavě či na ramenou. Určité modifikace jógových technik jsou také nezbytné u lidí trpících problémy s krkem, rameny, zápěstím, koleny, chodidly nebo kotníky. O jakýchkoli fyzických potížích byste tedy instruktora měli rozhodně informovat.

5. Zjistěte si, jakou kvalifikaci a jaké zkušenosti váš instruktor získal.

Zeptejte se svého cvičitele, jaké má se cvičením a jogínským učením zkušenosti. Existuje celá řada odborných certifikátů. Kvalifikace a zkušenosti, kterými se váš instruktor může prokázat, by měly svědčit o bezpečnosti, profesionalitě a pokračujícím úsilí se vzdělávat.

6. Vždy se předem na všechno zeptejte.

Před začátkem hodiny se instruktora zeptejte, zda je lekce pro vás osobně vhodná a přínosná a zda vám pomůže dosáhnout toho, co od jógy vy osobně očekáváte.

7. Dejte na signály svého těla.

Při cvičení nikdy nezkoušejte pozice silou a nepřepínejte se. Nezapomeňte na dýchání. Nepokoušejte se o pozice, které jsou pro vás nepříjemné či bolestivé.

8. O svých pocitech si promluvte s instruktorem.

V případě nutnosti instruktorovi klidně řekněte, které pozice nebo cviky vám působí potíže. Mělo by se vám na oplátku dostat vysvětlení, proč tomu tak je a jak si je můžete upravit.

9. Vyzkoušejte různé kurzy a hodiny.

Nebojte se připustit si, že určitý styl jógy nebo jógového učení zkrátka není pro vás. Vyzkoušejte tolik kurzů a instruktorů, kolik jen bude nutno.

10. Buďte trpěliví, neočekávejte zázračné pokroky.

Zvládnutí jógy je dlouhodobou záležitostí. Nenechejte se odradit tím, že možná nebudete postupovat tak rychle, jak byste si přáli. Čím více a déle budete cvičit, tím více si začnete uvědomovat, jaké množství výhod tato disciplína má.

IDEA. Finding the Best Yoga Class for You.
http://www.ideafit.com/ftyoga.htm
překladová práva vyhrazena
překlad:
LUCIANA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 31.7.2001