Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku I::Teorie aerobiku II::Teorie aerobiku III::Teorie aerobiku IV::Teorie aerobiku V

Teorie aerobiku VI
Čtyři P - tipy pro rozvíjení

III. Prezentace

Je mnoho důležitých součástí a technik, jejichž výsledkem je profesionální prezentace a hodiny té nejvyšší kvality. Poznání této techniky a součástí je první krok. Naučit se s nimi pracovat je druhý krok. Třetí krok je vstřebat je a nechat jít přirozenou cestou. Znalosti, příprava, vytrvalost, procvičování a trpělivost - to vše vytváří úspěšnou prezentaci.

Krok 1: Uspořádání jeviště – Buďte profesionálové

Krok 2: Představte výrobek

Když vyučujete hodinu aerobiku, první dojem hraje roli. Lidé budou v počátku hodnotit kvalitu hodiny i podle toho jak vypadáte. Hodnoceni budete nevědomky hned na začátku, jakmile vás cvičenci uvidí a uslyší. Cvičenci se možná nebudou vždy držet prvního dojmu, ale dá to práci jejich názor změnit. Působit na první pohled dobrým dojmem, znamená váš prospěch v začátcích a i v pokračování vašich úspěšných hodin. "Jednou to stačilo" bývají často slova nových cvičenců aerobiku. Ať je první dojem, který uděláte, dobrý.
Zde je pár nápadů, které vám pomohou:

Pokud spojíte tyto návrhy s vlastním cvičebním stylem, cvičební technikou a tvořivostí, budete schopni vytvářet příjemnou atmosféru a povzbudíte cvičence, aby přišli znovu.

Krok 3: Uvědomte si, váš fyzický zevnějšek

Krok 4: Ovládání hlasu a těla

Pohyby těla a ovládání hlasu dělají na cvičence neměnný dojem. Dívejte se na sebe jak učíte na videu, poslouchejte svůj hlas na audio kazetě. Uvědomění si sami sebe v této oblasti je klíčem k učení. Procvičujte, jak můžete přizpůsobit svůj hlas a použijte ho jako nástroj. Učte se, kdy zpomalit, zrychlit, měnit rychlost, mumlat, pískat nebo zdůraznit. Uvědomte si hlasitost a text vaší hudby, pracujte s hudbou, aby jste co nejvíce zefektivnili práci s hlasem a snižujte možnost poranění hlasu při přetížení a napínání.

Krok 5: Buďte aktivní

Krok 6: Buďte sebevědomým, individuálním instruktorem

příště:
Procvičování?????

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 27.11.2001