Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku I::Teorie aerobiku II::Teorie aerobiku III::Teorie aerobiku IV

Teorie aerobiku V
Čtyři P - tipy pro rozvíjení

II. Příprava

Příprava plánování vašich hodin vám pomůže k úspěšné hodině. Jako když stavíte dům, nejdříve mějte pevný základ než přidáte zvláštnosti. Znalost sama sebe je zajisté součást dobrého základu. Osm kroků k zamyšlení pro úspěšný základ

Krok první: Předvídejte věci, které plánujete. Studie ukázaly, že úspěšní lidé plánují. Musíte vědět proč děláte to, co děláte.

Krok druhý: Sestavte si osobní cíle a úkoly. Pokud máte vizi, můžete si stanovit specifické cíle pro sebe. Udělejte si časový plán. Musíte vědět, proč učíte tyto hodiny a děláte tuto práci. Vaše cíle by se měli zaměřit na dosažení vašeho předsevzetí.

Krok třetí: Sestavte program a cíle hodiny. Vaše hodiny by měly mít cíle, které se shodují s cíly vaší organizace. Musíte vědět, proč tato hodina je a čeho má být dosaženo. Specifická hodina by měla mít měřitelné cíle, např. jakou intensitu a délku má hlavní část? Kolik lidí bude zapsáno na hodinu?

Krok čtvrtý: Přijměte vaše cvičence, aby si stanovili měřitelné osobní cíle a podělili se o ně s vámi. To vám pomůže v sestavení hodiny, abyste uspokojili jejich specifické potřeby, např. pokud chce někdo zhubnout, přidejte do vybavení osobní váhu, dejte jim informace o zdravé výživě a zaměřte hlavní část na spalování tuků.

Krok pátý: Sestavte dlouhodobý plán lekcí s cíly pro celý program (např. délku kurzu) Co se celkově stalo naposledy? V jaké kondici budou cvičenci? Kolik cvičenců zůstalo z původní hodiny? Kolik opakování je možné zvládnout?

Krok šestý: Načrtněte si plány konkrétních jednotlivých hodin. Měli by být založeny na zpětných reakcích cvičenců, na ohodnocení potřeb, a na vaší profesionální znalosti cvičenců, dohlížejících a vašem kompletním hodnocení. Ptejte se na reakce na vaše hodiny, které můžete použít pro vylepšení vaší hodiny. Snažte se získat i názor cvičenců, které vaše hodiny opustili. Po každé hodině požadujte ústní vyjádření k hodině, nebo si založte schránku, kam budou cvičenci dávat své námitky písemně. Někde uprostřed programu si stanovte ohodnocení, aby vám to pomohlo ve změnách při následném pokračování. Ohodnocení jsou klíčovým zdrojem pro změny v probíhajícím programu a pro plánování budoucích hodin.

Krok sedmý: Na základě odezvy a ohodnocení sestavte novou hodinu pro následné období.

II. Prezentace

Je mnoho důležitých součástí a technik, jejichž výsledkem je profesionální prezentace a hodiny té nejvyšší kvality. Poznání této techniky a součástí je první krok. Naučit se s nimi pracovat je druhý krok. Třetí krok je vstřebat je a nechat jít přirozenou cestou. Znalosti, příprava, vytrvalost, procvičování a trpělivost - to vše vytváří úspěšnou prezentaci.

 

příště:
Prezentace

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 12.12.2001