Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku I::Teorie aerobiku II::Teorie aerobiku III::Teorie aerobiku V

Teorie aerobiku IV
Čtyři P - tipy pro rozvíjení

I. Personality - osobnost

Všichni se rodíme s jedinečnými, výraznými, povahovými rysy a naše osobní minulost ovlivňuje naše chování. Psychologové a filozofové se různí v názorech, co můžeme a co nemůžeme změnit. Uvědomění si sama sebe je první krok k ovlivnění změny.

Opravdu znáte sami sebe? Jak si uvědomujete vaše jednání a reakce? Máte je pod kontrolou vy nebo mají pod kontrolou ony vás? Jaké jsou vaše myšlenky, postoje, víra, pocity a emoce o sobě samém obecně? A ve vztahu k učení? Vaše postoje, chování a zkušenosti budou ovlivňovat váš styl učení a schopnost vedení hodiny.

Jsou důvody, proč všechno pociťujete. Poznání těchto důvodů nezmění vaši minulou zkušenost. Nicméně, pokud si uvědomíte, proč děláte, to co děláte a cítíte, to co cítíte, možná vám to dá smysl porozumět a jasně vnímat sami sebe.

Čím více se znáte a respektujete sami sebe, tím více se můžete kontrolovat. Možná se naučíte porozumět svému vnímání, myšlení a pocitům a když budete chtít, asi je budete moci pozměnit.

Zde je několik způsobů, jak poznat sami sebe:

 1. Pozorujte reakce lidí na to, co uděláte nebo řeknete, a zeptejte se, jestli je váš výklad srozumitelný. Jejich reakce nemusí vždy odpovídat tomu, jak to vnímají.
 2. Prostudujte typy instruktorů a podívejte se, který je vám nejblíže osobnostně a stylově. Jste osoba, která se snadno podřídí, miluje svět? Nebo jste strnulá? Dovádíte věci do dokonalosti? Puntičkářská? Demokratická? Porozumění vaší osobnosti vám pomůže zvolit si nejefektivnější styl, který se rozhodnete učit.
 3. Čtěte knihy nebo navštěvujte kurzy, které jsou zaměřeny na osobnost.

  Porozumění sami sobě vede k uznání se a to dává lepší základ pro schopnost porozumět a respektovat druhé.

  Druhy vedení

  Jsou tři základní styly: liberální, samovládce a demokratický typ.

  • Liberální: bez struktury, nahodile, všechno je možné, každý si rozhodne, co chce bez jakéhokoliv vedení.
  • Samovládce: vysoce organizovaný, jedna osoba má vedoucí úlohu po celou dobu, vojenský styl, orientován úkolově, jeden člověk dává instrukce a třída ho poslouchá, formální styl.
  • Demokratický: o hodinu se podělí instruktor a cvičenci, instruktor se podílí na vedení i na členství ve skupině, cíle si stanoví společně, méně formální, skupina vytvoří závěrečné rozhodnutí.
  Lidé mají tendenci dávat přednost jednomu z těchto tří stylů. Všechny mohou být správné, záleží na situaci.
 4. Požádejte svoje přátele, kolegy instruktory a učitele, aby vám poskytli zpětnou vazbu na vaši komunikaci, chování, osobnost a styl učení. Ptejte se na odpovědi těch, kterým důvěřujete.
 5. Navštěvujte vzdělávací kurz v oblasti sociální, komunikativních dovedností , psychologie nebo čtěte knihy na tato témata.
 6. Poznejte svoje silné a slabé stránky. Využijte ty silné a pracujte na zlepšení těch slabých. Uvědomte si, že nemůžete vyhovět všem.
 7. Uvědomte si, že pokud nemáte rádi sami sebe, nemůžete mít rádi druhé. Něco na zamyšlení: co vás část přiměje reagovat na chování někoho jiného je ve skutečnosti reakcí na něco, co děláte také.
 8. Všímejte si zlozvyků a uvědomte si, jak často je opakujete, i když vám to nedělá dobře. Všichni máme určité návyky. Znejte je a dávejte na ně pozor. Pokud je znáte, můžete je kontrolovat a můžete jim předcházet.

příště:
Příprava

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 27.11.2001