Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku I::Teorie aerobiku II::Teorie aerobiku IV::Teorie aerobiku V

Teorie aerobiku III
Váš osobní profesionální profil

Jak na to

Následující stránky jsou sestaveny tak, aby vás přiměly podívat se na váš osobní a profesionální život poctivě.

Všichni máme výborné dovednosti a schopnosti, které můžeme nabídnout. Oceňujeme sami sebe dostatečně? Poklepeme si na záda, když se nám něco povede a vzpomeneme si na to, když se nám nedaří? Osobní pozitivní seznam je sestaven proto, abyste se dokázali ocenit a pamatovali si, jaký jste výborný člověk!

Všichni máme osobní a profesionální problémy, které odkládáme, a které nás soustavně trápí. Většina z nás má tendenci nechat, aby nás negativní věci obtěžovali, ale přesto děláme málo, abychom to změnili. Osobní seznam je sestaven tak, abyste udělali věci, které odkládáte.

Jakmile se stanete instruktorem aerobiku, budete si chtít stanovit osobní a profesionální cíle ve vaší nové pozici. Pomůže vám, když si sepíšete vaše myšlenky, pocity a věci, které odkládáte nejméně jednou za rok. Použijte tyto listy, abyste to učinili!

Seznam vašich cílů je sestaven pro vás, abyste si sepsali měřitelné a konkrétní cíle. Projděte si znovu vaše pracovní listy a zakroužkujte všechny největší priority, které si zapisujete jako důležité. Zapište si je znovu v měřitelných cílech.

Pokud budete pracovat na vašich listech pravidelně, budete překvapeni, kolik cílů se vám podaří dosáhnout. Získáte energii, budete pozitivnější a dosáhnete více než si nyní vůbec dovedete představit.

Udělejte to hned! A rozdejte je svým přátelům, rodině a cvičencům ve vašich hodinách.

Mějte se sebou soucit, pokud se vždy nepodaří splnit vaše plány. Povolte si neúspěch a poučte se z něho.

Úloha instruktora aerobiku

Hlavní úlohou instruktora aerobiku, je zajistit cvičencům bezpečnou a efektivní hodinu. Úspěšný instruktor použije mnoho dovedností, jako je např. aplikace technických znalostí, tvořivé plánování hodin a efektivní komunikace tak, aby zajistil potřeby cvičenců a odučil úspěšnou hodinu. Následující pravidla pomohou instruktorům k dosažení jejich cílů.

Jak dosáhnout úspěšné hodiny?

Každý chce odučit úspěšnou hodinu. Pod pojmem úspěšný myslíme toto:

Pokud se soustavně snižuje návštěvnost hodiny, musíme se nejdříve soustředit na instruktora a kvalitu jeho učení. Hlavní problémy bývají většinou zde. Další faktory, které ovlivňují úspěšnost programu, zahrnují: celkové vybavení, vhodnost hodiny pro cvičence, marketing a podporu programu.

Jak být efektivním instruktorem

Efektivní instruktor má následující charakteristiky:

Jako návod se řiď čtyřmi P: Osobní uvědomění / personality/, příprava, prezentace a procvičování.

příště:
Čtyři P - tipy pro rozvíjení

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 15.11.2001