Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku I::Teorie aerobiku III::Teorie aerobiku IV::Teorie aerobiku V

Teorie aerobiku II

Druhy hodin aerobiku

Jak už jsme se zmínili dříve v této kapitole, je mnoho proměnných, které mají vliv na hodinu aerobiku. Brožurka z jakéhokoliv fitness centra, může na první pohled poplést velkou nabídkou různých aerobikových hodin, složitým pojmenováním a stupněm úrovní hodin.

Jsou tři hlavní důvody, které přispívají k této nepřehledné situaci.

V první řadě, cvičenci z rozdílných vrstev společnosti se zapisují na hodiny v rekordním počtu. Potřebují více rozmanitých a specifických hodin než v předchozích letech, a proto je více specializovaných hodin, aby se splnily jejich požadavky. Například, jedna skupina cvičenců bude chtít větší důraz na rozvoj svalové síly, a proto si zvolí „Body shape" – posilovací hodinu, která je vhodná k tomuto účelu.

Skupina těhotných žen si vybere hodinu cvičení v těhotenství , která je specielně upravena pro ně. Další skupina bude chtít zlepšit složení těla redukcí tuku, a proto si najdou hodinu Fat-burner, která je pro ně přitažlivá. Všechny tyto hodiny obsahují základní strukturu typické hodiny aerobiku, v té podobě, jak bylo zmíněno dříve, ale jsou zde různé odlišnosti v zaměření a obsahu.

Druhý faktor v rozmanitosti hodin souvisí s přirozeným rozvojem v aerobikovém průmyslu. Jak se postupně rozvíjí, objevují se nové výzkumy a tvořivé nápady, které mají vliv na další formy hodin. Příkladem nových hodin, které vznikly za několik posledních let jsou: nízký aerobic, step a posilování s gumami. V rámci těchto nových hodin je řada dalších variací: Power step (posilování v kombinaci se stepem) a Pump and Jump (kardio část kombinovaná s posilovacími gumami). Nové hodiny se budou stále vyvíjet a budou představovat jak výzvu, tak zdroj kreativního myšlení pro instruktory.

Velmi málo instruktorů může učit všechny úrovně hodin. Nejúspěšnější se zaměří na typy hodin, které pro ně budou zajímavé a ve kterých budou nejlepší. Jakmile si budou jisti v učení těchto hodin možná, že budou chtít vyzkoušet učit i jiný typ hodiny.

Posledním faktorem, který má vliv na nabídku hodin je konkurence na trhu. Fitness je rostoucím průmyslem, který je vysoce konkurenční, co se týká přilákání a udržení klientů. Hodně majitelů a manažerů fitnessových klubů se snaží oslovit nové klienty přitažlivou reklamou.

Součástí této marketingové strategie je i rozvíjení nových hodin aerobiku, které se budou zdát jedinečné nebo odlišné od těch, které nabízí konkurence. Proto se vyskytuje velké množství hodin, které mají velmi popisné a atraktivní názvy a reklama zaměřená na klienty. Pokud tyto hodiny prozkoumáme blíže, zjistíme, že mnohé z nich jsou si vlastně velmi podobné, ale jejich názvy nás mohou splést.

Všichni instruktoři by měli znát všechny detaily o všech různých hodinách v jejich fitness klubu, aby mohli co nejlépe informovat cvičence o tom, co je pro ně nejvhodnější.

Po mnohých nových instruktorech se požaduje, aby učili hodinu, která je již zavedená a známá cvičencům. Je důležité promluvit se svým nadřízeným, abychom rozuměli, jaký typ hodiny budu učit. Bylo by dobré zeptat se tyto následující otázky.

Jakou má hodina intenzitu?
Jakou má úroveň?
Jaká je délka hodiny?
Jaký je průměrný věk cvičenců?
Jaké pohlaví je zastoupeno, muži, ženy?
Kolik cvičenců lze v hodině očekávat?
V jakou denní hodinu je hodina vyučována?
Klade se na něco důraz?
Je to nová hodina nebo již zavedená?

Pokud známe odpovědi na tyto otázky, budou se nám skvěle hodit při plánování struktury hodiny a jejího učení a samozřejmě nejvíce vyhovíme našim cvičencům. Ujasněte si se svým nadřízeným jestli si správně rozumíte v názvosloví jako mírný, střední a vysoký. Pro některé může být středním číslem pro posilování břišního svalstva 16, zatímco pro ostatní 40.

Je také důležité, abyste jako instruktoři měli svůj styl učení a úroveň fyzické zdatnosti, která je shodná s požadavky hodiny, kterou máte vyučovat. Například, pokud dáváte přednost nízkému aerobiku a myslíte, že ho učíte nejefektivněji, nebude ve vašem zájmu souhlasit s vyučováním vysokého aerobiku. Pokud začnete s něčím, co umíte nejlépe, pomůže vám to dosáhnout  úspěchu a budování potřebné sebedůvěry.

Následuje příklad popisu hodin aerobiku, které jsou nabízeny:

Keep fit
mírná hodina bez poskoků - dospělí, začátečníci, jednotlivci s problémy se zády a koleny, různá poranění.
Pre, post
hodina, která obsahuje všechny složky aerobiku, ale ne poskoky - zdravé ženy před porodem a po porodu.
Re-fit
mírná hodina s důrazem na správné držení těla a koordinaci - jednotlivci s problémy s koleny a se zády, pravidelní cvičenci, kteří se chtějí pouze protáhnout, těhotné ženy zvyklé cvičit.
Stretch-Workout
jednoduchý aerobik s následujícím protažením a relaxací - jako výše pro re-fit.
Fat-burner
aerobik střední zátěže, kde se tuk využívá jako zdroj energie - jako výše.
Workout
hodina zaměřená na zlepšení srdeční zátěže s posilováním a protažením - jedinci zvyklí na náročné cvičení.
Power aerobics
rázné cvičení kombinované se skákavými prvky, činkami a silovými cviky – pravidelně sportující cvičenci, cvičenci aerobiku, kteří chtějí být zdatnější.

příště:
Váš osobní profesionální profil

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 7.11.2001