Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Teorie aerobiku II::Teorie aerobiku III::Teorie aerobiku IV::Teorie aerobiku V

Teorie aerobiku I

Účel hodiny aerobiku

Hodina aerobiku obsahuje cvičení a pohyb, které umožňují cvičencům zlepšit jejich celkovou úroveň fyzické zdatnosti tím, že se zaměřuje na pět složek fyzické zdatnosti.

Složky fyzické zdatnosti

1.Kardiovaskulární (aerobní) vytrvalost
Schopnost vykonat rozsáhlý pohyb svalů po určitou dobu. Kapacita kardiopulmonálního systému přivádět kyslík potřebný k nepřetržité produkci energie. Nazývá se také kardiorespirační vytrvalost.
2.Svalová síla
Maximální síla, která je vykonávána svalem nebo svalovou skupinou proti odporu.
3.Svalová vytrvalost
Schopnost svalu vzdorovat únavě.
4.Flexibilita – kloubní pohyblivost
Rozsah pohybu, který je možný kolem kloubu.
5.Složení těla
Poměr mezi základní tělesnou hmotou a tělesným tukem.

První čtyři složky mohou být procvičeny v hodině aerobiku, zatímco složení těla se mění v kombinaci cvičení, vzdělávání a s faktory životního stylu, zahrnující zlepšení celkové fyzické zdatnosti, zvýšením vydáním kalorií a uzpůsobením diety.

Většina hodin aerobiku se zaměřuje na všechny složky, i když jsou některé, které upřednostňují některou ze složek více.

Například hodina fat burner (odbourávač tuků) bude zahrnovat dlouhou kardiovaskulární část, ale pouze minimum na procvičení svalové síly a svalové vytrvalosti. Jiné hodiny se mohou zaměřit na posilování a protahování, přičemž vyloučí kardiovaskulární cvičení. Tyto hodiny jsou užitečné jako součást celkového cvičebního programu, který obsahuje vyvážené aktivity. Cvičenci by si měli být vědomi důležitosti všech součástí fyzické zdatnosti a motivováni vybrat si různé hodiny aerobiku, aby všechny složky byly efektivně procvičovány.

Složky hodiny aerobiku

Hodiny aerobiku mají různou délku, složení a intenzitu, což činí obtížné určit, co je průměrná hodina. Pro účely, které bychom zobrazily v této kapitole, je typická hodina aerobiku definována jako 60 minut dlouhá, se smíšeným důrazem a mírným stupněm intenzity. Příklady jiných druhů hodin budou popsány dále v této kapitole.

Typická hodina aerobiku obsahuje tyto složky: zahřívací část, kardio (hlavní část aerobního cvičení), posilování na zemi (svalová síla a vytrvalost), zklidnění (protažení a relaxace). Je důležité si uvědomit, že složky hodin aerobiku odkazují na jednotlivé části hodiny.

Ačkoliv budou obsahovat jednu nebo více složek fyzické zdatnosti, neměly by se s nimi zaměňovat.

Složky hodiny se typicky vyučují za sebou tak, jak je psáno výše, i když zde mohou být některé odlišnosti. Důvody pro toto pořadí jsou fyziologické a psychologické. Každá hodina by měla začít zahřívací částí a končit zklidněním, nicméně, pořadí hlavní části a posilovací části může být zaměněno, pokud si to tak zvolí instruktor. Složky hodiny plynule navazují tak, aby vznikl koordinovaný model jaký je ukázán v tabulce na následující straně.

Zahřívací část

Před kardiem Kardio (hlavní část aerobního cvičení) Část po kardiu Svalová síla a vytrvalost Protažení a relaxace

příště:
Druhy hodin aerobiku

The Aerobics Instructor Course resource Manual, vydáno : 1994 by Canadian Fitness Education Services Limited, Reaserch Technical Writer: Eva Stewart-Bindernagal, BPE
překlad:
ROMUšA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 18.10.2001