Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Kickboxing - Proč jsou nedoporučené cviky nedoporučené

Obsah:

 

Existuje obrovské množství technik v bojových uměních, ale pouze zlomek z nich je vhodný pro veřejnost v aerobikových sálech. Je nutno si uvědomit, že návštěvníci fitness center nejsou mistry bojových umění. Určité cviky/techniky mají nálepku nedoporučené, protože mohou způsobit zranění. Přestože většina technik bojových umění je výborná pro zlepšení flexibility, síly a dovednosti obrany, musí být nejdřív zhodnoceny na úrovni biomechaniky a v souvislosti se cvičením pro skupiny ve fitness centrech předtím, než je uvedeme do kickboxových hodin.

Zkráceně, vhodné jsou pouze základní údery a kopy. Techniky, které patří k pokročilým v bojovém umění, by se neměly provádět v obyčejných hodinách kickboxu.

Nemůžeme porovnávat začátečníka v bojovém umění se začátečníkem v kickboxových hodinách. Trvá několik roků, než se dostanete na pokročilý stupeň v bojovém umění. Také je důležité uvědomit si, že učení určité techniky a jejího vykonání na úrovni začátečníka v bojovém umění je odlišné od formy učení v "aerobikových" hodinách.

Ale máme zde novou formu cvičení. Cardio kickboxing, aeroboxing, taebo.... Přidáme velkou skupinu lidí, hudbu, nepřetržitý pohyb, instruktora s minimálními technickými dovednostmi, ubereme asistenty instruktorů a vytvoříme prostředí nanejvýš pochybné pro učení technik bojového umění. Takže zvýšení pozornosti při přípravě hodiny je nutné, že by měl mít instruktor diplom pro daný druh hodiny, se snad psát nemusí.

Na co by se měl brát ohled a co bychom se měli ptát předtím, než zařadíme danou techniku do hodiny:

  1. Kdy se daná technika učí běžně v bojovém umění, na jakém stupni hodnosti?
  2. Je nutný pivot?
  3. Co provádějí biomechanismy zahrnuté v tomto pohybu?
  4. Může být zařazena k rychlé hudbě a nepřetržitému cvičení?
  5. Pokud provedena špatně, jakou zátěž vyvolá na tělo?
  6. Vyžaduje tato technika flexibilitu v rozsahu běžném pro běžnou populaci?

Back Kick

kop dozadu

střední a pokročilý stupeň kopu v bojovém umění
vyžaduje předklon a výbornou rovnováhu tak, že tělo je v rovině s podlahou
tato technika namáhá spodní záda
spodní trup musí stabilizovat boky a spodní záda, abychom nepřepadli
ke všemu hlava se dostává dolů k srdci, což vytváří další riziko
pokud kop není proveden správně, spodní záda a dokonce i vnitřní strana stehen je v nebezpečí
spousta instruktorů navrhuje provést back kick s pouze mírným, nebo žádným předkloněním, pak už se ale nebude jednat o back kick, ale i zde se zvětšuje bederní prohnutí

provedení:

přitáhnutí kolene k hrudníku, zároveň předklon, trup je paralelní se zemí
noha udeří dozadu za tělo
návrat kolene k hrudníku a pak na zem


The Rear Leg Side Kick

kop do strany zadní nohou

(zadní nohou je myšlena noha, která je vzadu při fighting stance)
Kop do strany zadní nohou vyžaduje pivot na stojné noze (180°). Dostatečný důvod, proč tento kop z běžné hodiny vypustit. A pivot nemůžeme vynechat, pokud si nechceme vykroutit koleno a kotník.
Je to kop pokročilého stupně v bojovém umění a trvá delší dobu, než je bojovník schopen vykonat tento pohyb správně. Troufáte si naučit tento kop skupinu lidí na aerobiku během deseti minut? Já ne.
Dalším důvodem je flexibilita. Ve školách bojového umění provádějí speciální strečink pro tento cvik, aby dosáhli většího rozsahu v bocích. Boky by měly totiž být při Rear Leg Side Kick paralelně se zemí. Dobrá, můžeme snížit boky, ale pak se záda dostavají do nevhodné pozice, jsou nepodepřená, tělo se kroutí směrem dopředu ...takže tudy také ne.

Rear Leg Side Kick je výborným kopem, pokud je učen soukromě nebo jen s malou skupinkou a bez aerobikového tempa, kde se klade důraz na provedení.

provedení:

ve fighting stance přeneseme váhu na přední nohu
zvedneme koleno k hrudníku (holenní kost je k tělu diagonálně), zároveň provedeme pivot o 180° (pivot by měl být lehký a bez zatížení kolena)
palec stojné nohy teď směřuje od protivníka
ohneme se do strany, kyčle jsou v ronině se zemí a udeříme hranou nohy
návrat do původní pozice


The Rear Leg Roundhouse

roundhouse kop zadní nohou

Roundhouse je jednou z nejlepších technik, jakou se můžeme učit v rámci bojového umění. A má řadu provedení.
Roundhouse kop zadní nohou se liší od provedení přední nohou pivotem (otočkou). To znamená, že se musíme otočit o 180° na stojné noze.
Z tohoto důvodu The Rear Leg Roundhouse není pro hodiny "cardio-kickboxing" doporučený. Naučit se správný pivot není tak lehké, jak to vypadá. Stojná noha by se měla otočit zlehka a na bříšku chodidla. Ještě horší je to, pokud nemáme speciální boty na bojové umění a pokud cvičíme na koberci. Při nesprávném provedení si namáháme koleno a kotník.

provedení:

ve fighting stance přeneseme váhu na přední nohu a otočíme se na bříšku chodidla o 180°, koleno druhé nohy namíříme na protivníka a kopneme nártem. Končíme v opačné pozici "fighting stance", tzn. přední noha je teď vzadu.


Jump Kicks

kopy s výskokem

V bojovém umění je často student odměněn tím, že se může naučit novou techniku. Pokud má student talent či je obratný, trenér ho naučí techniku, která je pokročilejší, náročnější a patří do výššího pásku. A právě kopy s výskokem patří mezi tyto odměny.

Předtím, než se můžeme naučit kopy s výskokem, je nejlepší, když daný kop důkladně zvládáme při zemi. Kopy s výskokem vyžadují větší stabilitu, koordinaci, flexibilitu a sílu než "uzemněné" kopy. A to jsou právě důvody, proč "jump kicks" neeee na cardio kickboxingu.


příště:

Spinning Techniques (techniky s rotací)

JITKA

zpracováno díky materiálům:
Katalin Rodriguez Zamiar.FiTOUR kickboxing certification program.1999.,

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 12.6.2001