Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Hlasivky

Jak se starat o hlasivky a předejít jejich namožení

Informace jsou z fitness tipů organizace IDEA, originál článek v angličtině najdete zde.hlasivky

 

Základy dýchání
Uvolnění
Pozice/Držení těla
Zvuk a výška hlasu
Další tipy
Odkazy na jiné stránky

laryngoscopický obrázek larynxu najdete zde

Základy dýchání

Díky správné dýchací technice budete mít dostatek síly na okysličení svalu, a tedy koordinaci cvičení a mluvení. Pokud dýcháte bez mluvení, nádech a výdech jsou si navzájem rovnocenné pohyby, které se automaticky odehrávají v krajině břišní a žeberní. Dýchání během mluvení by mělo být přirozené, ale nádech by měl být o něco hlubší a rychlejší; výdech pak delší než když nemluvíte. K namožení hlasivek dojde tehdy, pokud nedýcháte dostatečně hluboko a vydechujete příliš rychle. Díky procvičování a správnému dýchání může být váš hlas silnější.
Vyzkoušejte následující techniky pro zdokonalení dýchání:

Relaxace

Sílu a rozsah vašeho hlasu zvýší celkové uvolnění, hlavně v oblasti čelisti, hlavy, krku a ramen. Tréma - z učení nové hodiny, záskoku za jiného instruktora, či předvedení nové choreografie - může někdy vyvolat napětí. Napětí se budete muset naučit zvládat, jinak váš hlas bude slabý nebo přepjatý.

Před začátkem hodiny zkuste tyto rychlé cviky . Uvolní ono napětí a zároveň posílí váš hlas, zvýší jeho hlasitost/zvučnost, intenzitu a sílu:

Pozice/Držení těla

Během hodiny si při předvádění cviku dávejte pozor na správné držení těla. Některé pozice, např. břišní cviky a kliky, není možno komentovat silným hlasem. Postupnou analýzou pohybů, které během hodiny provádíte, si brzy uvědomíte, ve kterých cvicích jste v hlasové nevýhodě.

Zde jsou tipy, jak se při učení těchto cviků vyhnout přepětí hlasivek:

Zvuk a výška hlasu

Zvučný hlas nemusí nutně znamenat jeho zvyšování. Spíše jde o co nejlepší soustředění a směřování hlasu tak, aby vás cvičenci dobře slyšeli. Míra potřebné zvučnosti záleží na množství návštěvníků (malá skupina vyžaduje menší hlasitost), akustice místnosti (rozdíl mezi malým a velkým sálem) a hlasitosti hudby.

Zde jsou některé tipy na zlepšení zvučnosti hlasu:

Výška

Právě výška dává každému hlasu jeho specifické vlastnosti. Přílišná výška nebo naopak hloubka tónu ubírá hlasu na intensitě. Poměrně často instruktoři spolu s hlasitostí zvýšují i tón hlasu.

Příliš vysoký hlas pokyny zvukové nezvládne a bude znít pištivě a slabě.

Příliš hluboký hlas pro změnu namáhá hlasivky a zvyšuje riziko jejich poškození. Když dokážete najít pro svůj hlas tu správnou výšku, bude znít silně, vůbec ne napjatě nebo přiškrceně, a navíc vás bude bez problému slyšet.

A opět několik tipů:

Další tipy

Jiné stránky o hlasivkách:

the voice+speech source - anatomie, vysvětlení fyziologie, fonetika, artikulace, dýchání, hlas, zvuky...
Photo Atlas - fotografie normálních i porušených hlasivek
(pozn: docela odstrašující fotky)

IDEA.Preventing Local Strain.
http://www.ideafit.com/ftvocal.htm
překlad:
LUCIANA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 27.1.2001