Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

Trénink flexibility - Jak na to

Když se začneme bavit o Velké trojce v oblasti cvičení (kardiovaskulární cvičení, posilování a trénink flexibility) hned se ukáže, který z těchto prvků je "ten třetí vzadu". Koneckonců, zatímco kardiovaskulární a posilovací cvičení všichni velebíme za to, že nám pomáhají snižovat váhu, budovat svalstvo a dostávat se do kondice, kladný vliv tréninku flexibility na první pohled nijak zvlášť nemotivuje.

S tím, jak ovšem populace stárne, stále víc z nás se učí považovat si přínosu, který pro nás strečink má. Udržení určité ohebnosti nám může pomoci zabránit tuhnutí svalů a kloubů, které s věkem bohužel přichází. Stejně tak ale může i zlepšit výkony atletů anebo napomoci optimálnímu zapojení pohybového aparátu při každodenních úkonech. Z výzkumů vyplývá, že trénink flexibility dokáže rozšířit a posléze udržet rozsah pohybů a tím předcházet úrazům nebo působit jako terapie. American College of Sports Medicine dokonce nedávno tento druh cvičení zařadila na seznam doporučených forem tělocviku s komentářem, podle něhož by se u těch nejpodstatnějších svalových skupin mělo provádět 2 - 3x týdně.

A jak byste si účinné cviky na zlepšení flexibility měli do svého cvičebního programu začlenit i vy? Dáme vám několik tipů:

1. Trénink flexibility berte jako plnohodnotné cvičení, ne pouhé protažení.

2. Zamyslete se nad tím, co děláte.

Hrajete golf? Lyžujete, běháte nebo hrajete tenis? Je vaším každodenním chlebem ohýbání, zvedání břemen nebo dlouhodobější sedavá práce? Praktická pružnost a ohebnost vám "zvýšením stability a pohyblivosti celé vaší osoby pomáhá co nejlépe se pohybovat v prostředí, v němž běžně působíte," tvrdí fyzioterapeutka Deborah Ellison. Stabilitu (schopnost udržet tělo při všech aktivitách v ideální rovnováze) a mobilitu (schopnost využívat plného standardního rozpětí pohybu) tato odbornice doporučuje zlepšovat individuálním střečinkovým programem.

3. Zvláštní pozornost věnujte zatuhlým partiím.

Nejčastěji se s problémem tuhnoucích svalů setkáváme v oblasti ramen, hrudníku, hamstringů a boků, ovšem napětí můžete klidně pociťovat i v jiných partiích, podle toho, jaká jste prodělali zranění a jaká forma a míra nerovnováhy jednotlivých svalových skupin platí konkrétně pro váš případ. Pokud tedy ta která forma tréninku flexibility nezohledňuje vaše slabé i silné stránky, může se snadno stát, že budete protahovat svaly, které máte pružné až až, zato však opomíjet oblasti, které by si protažení zasloužily.

4. Dejte na své tělo.

Strečink je nadmíru individuální záležitost. Pečlivě naslouchejte všem signálům, které vám tělo vysílá a nic nepřehánějte. Vyhněte se zbrklému protahování, které se o větší hybnost a rozsah pohybu snaží hmitáním a trhavými pohyby, což může být poměrně nebezpečné. Namísto toho svaly pomalu natahujte až na krajní mez daného pohybu a tam pak setrvejte asi 10 - 30 vteřin. Zvláště opatrní by měli být starší lidé, těhotné ženy a osoby s nějakým zraněním.

5. Trochu tvořivosti do toho!

Každá změna je prospěšná a pomůže vám udržet pravidelnost. Aby vás strečink nezačal nudit a navíc byl co nejúčinnější, můžete cviky obměňovat a používat např. ručník, pružné míče a další pomůcky.

6. Nejdřív se rozehřejte.

Pokud strečink provádíte samostatně, nezapomeňte předtím na rozehřátí svalů. Lze doporučit např. 10 - 15 minut rychlé chůze.

7. Najděte si takovou hodinu, která u vás zabírá.

Stále oblíbenější a rozmanitější jsou hodiny zahrnující právě i různé formy strečinku. Některé z nich trénink flexibility kombinují s kardiovaskulárními a posilovacími prvky, jiné se pro změnu zaměřují čistě jen na strečink.

8. Protáhněte každičký sval i nerv, uvolněte tělo i mysl.

Slyšeli jste už, že na pružnost těla mají vliv i vaše momentální pocity? Doktorka Ellisonová tvrdí, že pokud jste celí uvolnění, máte daleko větší schopnost vytěžit z tréninku flexibility maximum. Pro lepší relaxaci je např. ideálním pomocníkem hudba a koncentrace na vlastní dech. Můžete rovněž vyzkoušet jógu nebo cvičení podle Josepha Pilata (tzv. Pilates). Zmíněné kurzy navíc k protahování přidávají celkovou relaxaci, techniky vizualizace a jiných kombinací cviků zapojujících tělo i mysl současně. Všechny mají za cíl snižovat napětí a posilovat míru uvědomění si vlastní bytosti.

9. Nejde jen o cviky pro padavky.

Rychle pusťte z hlavy předsudek, že protahování se hodí jen pro důchodce, zraněné nebo lidi bez fyzičky. Ve skutečnosti totiž na trénink flexibility spoléhá celá řada olympijských sportovců a profesionálních atletů. Vědí, že jim pomůže ke špičkovým výkonům.

10. Zachovávejte pravidelnost.

Rozhodně nepomůže, když se protahování budete věnovat pár týdnů a pak na něj zase rychle zapomenete. Namísto toho tréninku flexibility ve svém pravidelném cvičebním programu vyhraďte pevné místo. Příkladem vám mohou být třeba psi anebo kočky. Není nad poctivější vyznavače pravidelného protahování!

IDEA. Tips for Flexibility Training.
http://www.ideafit.com/ftflex.htm
překladová práva vyhrazena
překlad:
LUCIANA

názory, připomínky? ==> pište!

další články o flexibilitě:

v češtině:
Studie - strečinkové cvičení
Škodlivé cviky od Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc.

v angličtině:
AFAA: Stretching Into the 21st Century: Part 1
Stretching Into the 21st Century: Part 2
ACE: Flexible Benefits
Fitlinxx: excellent & easy stretches
GetFit: Improve Flexibility

© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 2.10.2000