Tato stránka je vytvořena dle platných standardů jazyka HTML a CSS. Chcete-li ji vidět tak, jak je opravdu navržena, doporučujeme vám nainstalovat prohlížeč, který respektuje platné standardy.

10 kroků ke změně stravovacích návyků

Kolísáte mezi dodržováním určitého stravovacího režimu, kdy průběžně hubnete (neboli "sekáte dobrotu”) a mezi porušováním tohoto režimu, kdy naopak přibíráte (neboli "zlobíte”)? Jde o frustrující, nicméně velmi obvyklý začarovaný kruh. Ellie Zografakis a Dale Huff, odborníci na výživu a spoluvlastníci firmy NutriFormance Personal Training and Sports Nutrition v St. Louis, jsou přesvědčeni, že daleko spíše než diety vám z tohoto nesmyslného začarovaného kruhu může pomoci to, že upravíte způsob a motivaci svého stravování a trvale změníte životní styl.

Začnete-li se řídit radami kvalifikovaných profesionálů (např. dietologa, lékaře, osobního trenéra a/nebo psychologa), pak pro vás bude vás snadnější ony staré stravovací zlozvyky opustit. Můžete také začít uplatňovat následující zásady změny životního stylu, které vypracovali právě zmínění experti, tj. Zografakis a Huff:

1. Přestaňte s dietami.

Jak zhubnout a přitom se vyhnout dietám? Snížení denního příjmu energie o zhruba 500 kalorií po dobu 1 týdne by z vaší hmotnosti mělo ubrat cca 0,5 kg. Většina lidí je tohoto snížení schopna z větší části dosáhnout cvičením a mírnými úpravami stravování. Vyberete-li si právě tento přístup, můžete se negativním důsledkům přísných diet s přehledem vyhnout.

2. Jezte na popud svého těla, nikoli impulsu zvenčí.

Signály vnitřního hladu (např. kručení v břiše, mírná bolest hlavy, únava, podrážděnost a snížená koncentrace) jsou tu od toho, aby vám připomněly, že je čas uspokojit energetické potřeby těla a udržet si přirozenou tělesnou váhu. Začnete-li znovu naslouchat fyzickým signálům hladu a sytosti, můžete získat onu potřebnou vnitřní sílu, která vám příjem potravin pomůže omezit.

3. Naučte se míru hladu měřit.

Skutečným vnitřním signálům hladu a sytosti se můžete naučit rozumět posuzováním vyhladovělosti podle míry pociťovaného hladu. Zkuste si představit, že 0 označuje ten největší hlad a 10 naopak mez nasycenosti. Na této stupnici pak začněte měřit sílu signálů, které vám tělo vysílá. Cílovým by se vám mělo stát rozpětí hodnot 3 - 8. Pokud klesnete na 0, snadno se stane, že příliš rychle spořádáte příliš mnoho jídla (mozku totiž trvá 15 - 20 minut, než zaregistruje pocit sytosti). Měli byste tedy začít jíst v okamžiku, kdy se hodnota vašeho hladu rovná 3 a přestat, jakmile na škále dosáhnete 7 nebo 8, kdy se dostaví pocit příjemné sytosti a uspokojení.

4. Rozlišujte mezi citovou a fyzickou vyhladovělostí.

Skutečný fyzický hlad je fyziologickým procesem, který se opakuje vždy po 3-4 hodinách. Když tedy na známky hladu nereagujete, pocit vyhladovění vás přejde a tělo naopak začne zpomalovat spalování energie, kterou se snaží zachovat. Emočně vyvolaný hlad se objevuje v okamžicích, kdy vás přepadne smutek, nuda anebo máte radost či naopak starosti. Naučit se na tyto stavy náležitě reagovat jinak než jídlem můžete jedině tak, že si začnete uvědomovat, kdy tyto pocity kompenzujete jídlem.

5. Potraviny neznámkujte.

Neexistují dobrá a špatná jídla – všechna jsou v pořádku, pokud se jich nekonzumuje příliš mnoho. Tím, že si některá zakážete, budete na ně mít o to větší chuť. Jestliže vám u některých dělá potíže velikost porcí, vyzkoušejte na ně speciální techniku. Nasypte si třeba do misky jednu porci chipsů a sáček zase ukliďte do skříňky.

6. Nevynechávejte jídla.

Svůj tělesný metabolismus můžete stimulovat tím, že v průběhu dne budete jíst několikrát (3 menší jídla a mezi nimi 2-3 svačiny). Vynecháváním jídel (včetně snídaně) si totiž metabolismus spíše zpomalíte.

7. Mýty potírejte, nikoli vytvářejte.

Zdravý týdenní úbytek na váze je cca 0,5 – 1 kg, nikoli desetinásobek. K potravinovým doplňkům a náhražkám jídla proto buďte skeptičtí. Různá svědectví uživatelů těchto výrobků se mohou, ale také nemusí zakládat na pravdě a navíc jejich propagátoři nemusejí být důvěryhodnými osobami a odborníky. Pamatujte si, že zdravé tělo je výsledkem zdravého stravování.

8. Buďte sami sobě oporou, a ne kritikem.

Lidé hubnou různým tempem. U někoho např. ze začátku váha dolů přímo letí a pak se najednou ustálí na mrtvém bodě, u jiného je to opačně. Důležité je, že jen dlouhodobý režim zdravého stravování přináší ovoce. Sami sebe ujišťujte, že se skutečně snažíte a nezapomínejte, že snaha se vždy vyplatí.

9. Dávejte si pozor, co a jak říkáte.

Přistihujete se u myšlenek typu "Já prostě nikdy nezhubnu.” nebo "Připadám si tak tlustý/á.”? Dávejte si pozor na negativní nebo iracionální uvažování, místo toho, aby jste se ve zvoleném cíli naopak utvrzovali. Schválně zkuste co nejpřesněji popsat svou náladu. Jste naštvaní, smutní, máte obavy? Jde o to pochopit, že "být tlustý/á” není pocit.

10. Změňte způsob odměňování.

Pravděpodobně jste zvyklí/é na to, že od vás samých i z vašeho okolí odměna přichází za pár deka váhy dole, nikoli za změnu stravovacích návyků. Vymyslete si proto systém odměn, kterým budete oceňovat pozitivní změny režimu a ne čísla na váze.

IDEA. 10 Steps to Changing Your Eating Behavior.
http://www.ideafit.com/ft10step.htm
překladová práva vyhrazena
překlad:
LUCIANA

názory, připomínky? ==> pište!
© 1999-2002 - aerobicMANIA - last modified: 15.4.2001